Phụ nữ hiện đại chính là không ngại chuyện kiếm tiền, sống bằng tiền kiếm được từ năng lực, mồ hôi nước mắt của mình. Với họ đàn ông có cũng được mà không có cũng chẳng sao, so với việc trông chờ vào đàn…