Bạn đã biết cách sử dụng thời gian hợp lý và hiệu quả chưa? Với truyện ngắn cây Sồi trên sa mạc Sahara bạn sẽ rút ra được một bài học ý nghĩa về thời gian